ความรู้ จริยธรรม นำชีวิต ---- ความรู้ จริยธรรม นำชีวิต ---- ความรู้ จริยธรรม นำชีวิต
ประกาศโรงเรียนมักกะสันพิทยา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 
**Update ** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน
  •   รับสมัครตั้งแต่่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  • 5 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (Update )
  • 6 สิงหาคม 2562  สอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอน
  • 6 สิงหาคม 2562  ประกาศผลการคัดเลือก
  • 7 สิงหาคม 2562   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน  

             ** สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนมักกะสันพิทยา

           คลิ๊ก(click) >> (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม )

*  *   *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *   *  *  *  *  *  

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562

ประกาศเพิ่มเติม เรื่องการอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 >>  Click 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 >> Click

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 >>  Click

    รับสมัคร ม.1 

รับสมัคร    วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)  ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 

สอบคัดเลือก  วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องโถงอาคาร 1  โรงเรียนมักกะสันพิทยา

มอบตัว   วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคาร 2  ชั้น 3  โรงเรียนมักกะสันพิทยา

    รับสมัคร ม. 4

รับสมัคร   วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)  ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 

สอบคัดเลือก  วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องโถงอาคาร 1  โรงเรียนมักกะสันพิทยา

มอบตัว   วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคาร 2  ชั้น 3  โรงเรียนมักกะสันพิทยา

    กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม  2562

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE...

มัธยมศึกษาปีที่  1     1.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 2    2.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 3    3.2.61

มัธยมศึกาษาปีที่4   4.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 5     5.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 6     6.2.61

ตารางสอนของคุณครู ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   math2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์     science.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   Eng.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  thai.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ  social.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ  work.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษาฯ   phy.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  art.2.61

กำหนดการปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วมักกะสันพิทยา

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจากสภานักเรียน

กิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อก้าวทันต่อทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 20

ณ ค่ายศึกษาเรียนรู้ลุงจวบ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561

Logbook Teacher

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ   https://logbook-teacher.otepc.go.th/

 -หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินและโปรแกรมการบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

 

 

 

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ภาพกิจกรรม

no images were found

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

no images were found

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply