ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

  • เวลา 8.00-9.20  เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด บริเวณใต้อาคารเรียน 1
  • กิจกรรมแข่งขัน    ตอบปัญหาสารพันดิวอี้ ม.ต้น ม.ปลาย  (คาบที่ 3-4) 

                                           แข่งขันเปิดพจนานุกรม ม.ต้น ม.ปลาย (คาบที่ 5-6)

วันพฤหัสบดีที่ 31  สิงหาคม 2560

  • กิจกรรมแข่งขัน   เปิืด Dictionary ม.ต้น ม.ปลาย (คาบที่ 1-2)

                                  เปิดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.ต้น ม.ปลาย (คาบที่ 5-6)

หมายเหตุ :  กิจกรรมประกวดระบายสีภาพ ประกวดคำขวัญ จัดนอกตาราง

                    

กิจกรรมออกกำลังกาย สบายชีวี
ทุกเช้าวันพุธ ลูกมักกะสันพร้อมใจกันแต่งกายชุดกีฬาร่วมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกายที่ดีถ้วนหน้า
กิจกรรมเพื่มเวลารู้
กิจกรรมเพื่มเวลารู้เป็นการเสริมความรู้นอกเหนือจากทางวิชาการมีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆมากขึ้น

คลิกที่นี้เพื่อรับชมผลงานนักเรียน

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป
ข่าวจากสภานักเรียน
ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply