หน้าแรก
https://sites.google.com/a/makkasan.ac.th/makkasan-phithya-school/news/makkasanpluskheruxkhayrwmphathnakabrongreiynteriymxudmsuksa

มักกะสัน Plus เครือข่ายร่วมพัฒนากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


https://sites.google.com/a/makkasan.ac.th/makkasan-phithya-school/tu-xeksar

  • แสดงดนตรี และนาฏศิลป์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

    ส่ง 9 พ.ย. 2565 01:51 โดย admin makkasan
  • ผลการประเมิน ITA Online ระดับ "AA"
               โรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้รับผลการประเมินในระดับ " AA " ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


    ส่ง 8 พ.ย. 2565 00:44 โดย admin makkasan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 397 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 397 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>>> เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ

>>> Facebook : โรงเรียนมักกะสันพิทยา