ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต

รอบรั้วมักกะสันพิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ขอเชิญนักเรียนร่วมจัดบอร์ดนิเทศในชั้นเรียนในหัวข้อ "วันสุนทรภู่และการต่อต้านยาเสพติด"

กิจกรรมออกกำลังกาย สบายชีวี

ทุกเช้าวันพุธ ลูกมักกะสันพร้อมใจกันแต่งกายชุดกีฬาร่วมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกายที่ดีถ้วนหน้า

กิจกรรมเพื่มเวลารู้

กิจกรรมเพื่มเวลารู้เป็นการเสริมความรู้นอกเหนือจากทางวิชาการมีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆมากขึ้น

คลิกที่นี้เพื่อรับชมผลงานนักเรียน

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป
ข่าวจากสภานักเรียน
ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply