หน้าแรกhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc4CGtmoEwFHs8hMnpwEw1u9lODDyslI8pe7qISB9kUgGPLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpFqQLtzrHe_HztfMxULht6eMjU0YDPxOBOtYjRWKSg2C9OQ/viewform


เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

        นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
         หมายเหตุ : หากคลิกลิงค์แล้วไม่แสดงผล ให้คัดลอกลิงค์ แล้วนำไปวางในช่อง URL

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>>> เอกสารเผยแพร่

  • ขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่2.pdf   3417กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2563 00:27 โดย admin makkasan (เวอร์ชัน 2)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ

>>> Facebook : โรงเรียนมักกะสันพิทยา