ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

IMG_0002

IMG_0003

คลิกดูตารางสอบ

วันที่ 26  แ ละ  28 ธันวาคม 2560

กิจกรรมออกกำลังกาย สบายชีวี
ทุกเช้าวันพุธ ลูกมักกะสันพร้อมใจกันแต่งกายชุดกีฬาร่วมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกายที่ดีถ้วนหน้า
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี 2560

 IMG

IMG_0001

(คลิกดูรายละเอียด)

ระหว่างวันที่ 10-12  มกราคม  2561

ณ ค่ายลูกเสือพระรามหก  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป
ข่าวจากสภานักเรียน
ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply