ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต
ขอเชิญร่วมชมงาน นิทรรศการ "มักกะสันนิทรรศ 61"

ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ "มักกะสันนิทรรศ 61" ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา  ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ชมการแข่งขันฟุตซอล  วอลเลย์บอล   การตอบปัญหาวิชาการ   การอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน  การแสดงผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE...

มัธยมศึกษาปีที่  1     1.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 2    2.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 3    3.2.61

มัธยมศึกาษาปีที่4   4.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 5     5.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 6     6.2.61

ตารางสอนของคุณครู ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   math2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์     science.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   Eng.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  thai.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ  social.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ  work.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษาฯ   phy.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  art.2.61

กำหนดการปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วมักกะสันพิทยา

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจากสภานักเรียน

กิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อก้าวทันต่อทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 20

ณ ค่ายศึกษาเรียนรู้ลุงจวบ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561

Logbook Teacher

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ   https://logbook-teacher.otepc.go.th/

 -หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินและโปรแกรมการบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

 

 

 

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply