หน้าแรก • กิจกรรมอบรมวิชาชีพ
  โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาชีพ
                                     -  ประเภทอาหารว่างและงานบริการ  ในวันที่  13  สิงหาคม 2563   
                                     -  ประเภทงานประดิษฐ์  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 
  สมัครเข้าร่วมอบรม  คลิก..!! >>  ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
  ส่ง 2 ส.ค. 2563 23:19 โดย admin makkasan
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

  ส่ง 30 ก.ค. 2563 20:19 โดย admin makkasan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>>> เอกสารเผยแพร่

 • ขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่2.pdf   3417กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2563 00:27 โดย admin makkasan (เวอร์ชัน 2)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ

>>> Facebook : โรงเรียนมักกะสันพิทยา