ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต
ตารางสอนของคุณครู ปีการศึกษา 1/2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์  math1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ science1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ e1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย thai1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ  thai1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ  work1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษาฯ ph1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กำหนดการปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป
ข่าวจากสภานักเรียน
ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply