ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต
ผ้าป่าการศึกษา 2561

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณา ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนมักกะสันพิทยา   โรงเรียนจะนำเงินที่ท่านบริจาคนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเป็นสำคัญ

 

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

     (ฉบับแก้ไขแล้ว)

 มัธยมศึกษาปีที่  1 m1.1.61

   มัธยมศึกษาปีที่ 2 m2.1.61

  มัธยมศึกษาปีที่ 3 m3.1.61

  มัธยมศึกาษาปีที่ 4 m4.1.61

  มัธยมศึกษาปีที่ 5 m5.1.61

มัธยมศึกษาปีที่ 6 m6.1.61

ตารางสอนของคุณครู ปีการศึกษา 1/2561

       (ฉบับแก้ไขแล้ว)

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์ math1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ scine1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ eng1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย thai1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ social1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ work1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษาฯ ph1.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา art1.61

กำหนดการปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป

'ด้วยรักจากใจ ม.ส.' คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการคนึงนาถ จันทวงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ข่าวจากสภานักเรียน
ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply