ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต ความรู้จริยธรรม นำชีวิต
ยินดีต้อนรับลูกมักกะสัน สู่รั้วเทาชมพู

เริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หวังให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และสนุกในการเรียนรู้

สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

                           โครงสร้างหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1                         มัธยมศึกษาปีที่ 2                             มัธยมศึกษาปีที่ 3    

มัธยมศึกษาปีที่ 4                         มัธยมศึกษาปีที่ 5                             มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE...

มัธยมศึกษาปีที่  1     1.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 2    2.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 3    3.2.61

มัธยมศึกาษาปีที่4   4.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 5     5.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 6     6.2.61

ตารางสอนของคุณครู ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   math2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์     science.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   Eng.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  thai.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ  social.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ  work.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษาฯ   phy.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  art.2.61

กำหนดการปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป

'ด้วยรักจากใจ ม.ส.' คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการคนึงนาถ จันทวงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ข่าวจากสภานักเรียน
ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ภาพกิจกรรม

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมจิตอาสา จัดทำอาหารแจกประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับชุมชน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายความอาลัย สืบสานปฏิภาณ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมคิดการณ์ไกล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่จุดหมาย วิทยากรโดย ดร.วราพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply