ติดต่อเรา

โรงเรียนมักกะสันพิทยา
846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0 2252 8642
โทรสาร : 0 2251 4393, 0 2252 1066
อีเมล์ :  makkasan2019@gmail.com


Comments