ติดต่อเรา

ติดต่อผู้บริหาร
นายอาวุทธ์  มีขันเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา
หมายเลขโทรศัพท์  083 326 1004
E-mail : arwuth_kh@hotmail.com
ดำรงตำแหน่องเมื่อ   พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

โรงเรียนมักกะสันพิทยา
846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0 2252 8642
โทรสาร : 0 2251 4393, 0 2252 1066
อีเมล์ :  makkasan2019@gmail.com


Comments