ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท22102 ภาษาไทยwp26rob  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3NzMx?cjc=wp26rod
ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐานqrn5bjr https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTQ3?cjc=qrn5bjr
ว22102  วิทยาศาสตร์ibvggc3 https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNDQz?cjc=5gvydui
ส22103  สังคมศึกษาkebjaqw https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNTY1?cjc=kebjaqw
ส22104 ประวัติศาสตร์x7ggf5l  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTc2?cjc=x7ggf5l
ง22102  การงานอาชีพ jckdbob https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTc0?cjc=jckdbob
พ22104 พลศึกษา ofpnuk5 https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0NzEy?cjc=ofpnuk5
พ22103 สุขศึกษา qvihdnz https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0Njkw?cjc=qvihdnz
ศ22102 ศิลปะ4 cfkh3kx https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NTI1?cjc=cfkh3kx
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน demorok https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NDg0?cjc=demorok
I22202 การสื่อสารและนำเสนอ IS2 p3lvqmj https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTM2?cjc=p3lvqmj
ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ rxluyw4 https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTY3?cjc=rxluyw4
อ22204 การสนทนาภาษาอังกฤษ pireusa https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5Njg1?cjc=pireusa
จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 o62zvff https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzU4?cjc=o62zvff
ส22223 ต้านทุจริตศึกษา2 mge3qnb https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNzE0?cjc=mge3qnb

Comments