ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท33102  ภาษาไทย 2rreg7b https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3NzUx?cjc=2rreg7b
 ค33102 คณิตศาสตร์ weitc5t https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MTk3?cjc=weitc5t
 ส33102 สังคมศึกษาwxak5on  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTUx?cjc=wxak5on
 พ33102 พลศึกษา j6rvofg https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0Nzc1?cjc=j6rvofg
 ศ33102 ศิลปะ 12 by4po6x https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDgw?cjc=by4po6x
อ33102  ภาาอังกฤษพื้นฐานcrafe7o  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjM1?cjc=crafe7o
ค33202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์qch3ppy  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjA2?cjc=qch3ppy
 อ33204 ภาาาอังกฤษอ่าน-เขียน fs5576t https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTcz?cjc=fs5576t
 ส33222 หน้าที่พลเมือง2 g6c3h2a https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNzIz?cjc=g6c3h2a
 ว30205 ฟิสิกส์5 i3agk4p https://classroom.google.com/c/MjE5OTgwODAwMzcz?cjc=i3agk4p
 ว30225 เคมี5 6qekmnx https://classroom.google.com/c/MTg2NDAwODIzMTA1?cjc=6qekmnx
 ว30245 ชีววิทยา5 ewkk3zp https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMDQy?cjc=ewkk3zp
 ส33223 ต้านทุจริตศึกษา3 mrtgc3i https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjE4?cjc=mrtgc3i
 ศ30219 จิตรกรรมไทย2 txglh5n https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDQy?cjc=txglh5n
    
    

Comments