ไหว้ครู 60

โรงเรียนมักกะสันพิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านพระครูสุนทรพัฒนวิมล เป็นองค์ประธาน ท่านผอ.ยอร์ช เสมอมิตร ประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส ให้เกียรติร่วมในพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน 2560