ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2560

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560