ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้กำเนิดลูกเลือไทย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  

25  พฤศจิกายน  2560
ถวาย