กีฬาสี 60

โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2560 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากร และนักเรียนรวมทั้งชุมชน ผู้ปกครองเครือข่ายอย่างดีเยี่ยม