กิจกรรม ปีใหม่ วันเด็ก วันครู 61

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันครูแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนมักกะสันพิทยา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันครูแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยนางคนึงนาถ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชมเรือนเพาะเห็ด เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น