ขุนด่านเกมส์ วอลเลย์ชาย

นักกีฬาวอลเลยบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ขุนด่านนเกมส์” ณ จังหวัดนครนายก ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันที่ 30 มกราคม 2561