ประกัน60

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  โรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560   โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา  ดร.ยอร์ช  เสมอมิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณครูเพ็ญศรี  ฤกษ์งามเดิม  และกรรมการสถานศึกษา  อดีตรองผู้อำนวยการทองกราว  เสนาขันธ์   ตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย ตัวแทนนักเรียน ชุมชน     ให้เกียรติมาร่วมประเมิน และให้คำเสนอแนะในการจัดการศึกษา  โดยผลการประเมิน 4 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม