ปลอดบุหรี่

โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม. 1 ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กทม. เกี่ยวกับการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา