วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2561  โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ สนามโรงเรียนมักกะสันพิทยา