คริสต์มาส 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันศริสต์มาส Christmas  ในวันที่ 25 ธันวาคม  2561  โดยมีการแสดงของนักเรียน  เพื่อจุดมุ่งหมายให้ความรู้ ความสนุนสนาน แก่นักเรียน เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมที่หลายหลาย  และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี