ปีใหม่ 2562

โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562   แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน  9 รูป จากวัดดิษหงสาราม โดยมีท่านเจ้าอาวาสได้เมตตา แสดงธรรมเทศนา ให้คติ ข้อคิด ให้การดำรงชีวิต เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา