ผอ.สพม.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยมีนายอาวุทธ์  มีขันเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับ