กิจกรรมเพื่มเวลารู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม share know ledge

 ฐาน HTML

 

ฐานนี้คือการเขียนเว็ปด้วย          ตัวเองตั้งแต่พื้นฐาน                   <คลิกที่นี้เพื่อรับชม >

 

 ฐาน adobe flash

ฐานนี้คือการสร้างอนิเมะชันและตัวการ์ตูนของตัวเอง     <คลิกที่นี้เพื่อรับชม>

ฐาน e-book 

ฐานนี้คือการสร้างหนังสือบนคอมพิวเตอร์ที่ดูทันสมัยมาก <คลิกที่นี่้เพื่อรับชม>

ฐาน excel

ฐานนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานได้อย่างหลากหลายรวมถึงสามารถสร้างเกม                   <คลิกที่นี้เพื่อรับชม>

ฐาน Sketchup

ฐานคือการสร้างวัตถุหรือสิ่งของต่างๆได้อย่างอิสระ                                              <คลิกที่นี้เพื่อรับชม>

ฐาน สวนถาดสวนแก้ว

ในฐานนี้จะเป็นการสอนการจัดสวนถาดแบบชิ้นวิธีดูแลรักษาต่างๆ                                                                       <คลิกที่นี้เพื่อรับชม>

     ฐาน เพาะกล้า

ฐานนี้จะสอนเกี่ยวกับปลูกพืชวิธีดูแลวิธีปลุกรวมถึงความมีประโยชอย่างไร                                                                          <คลิกที่นี้เพื่อรับชม>