โรงเรียนมักกะสันพิทยา

846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0 2252 8642, 0 2251 4386
โทรสาร : 0 2251 4393, 0 2252 1066
อีเมล์ :  school.makkasan@gmail.com

           : mkph@hotmail.com
map1