มาตราฐานที่1-6

มาตรฐานที่7-12

กราฟ58

 

เอกสารการจัดทำแฟ้มตามมาตรฐาน

แฟ้มมาตรฐานที่ 1/58  แฟ้มมาตรฐานที่ 2/58      แฟ้มมาตรฐานที่ 3/58

แฟ้มมาตรฐานที่ 4      แฟ้มมาตรฐานที่ 5                แฟ้มมาตรฐานที่ 6/58

แฟ้มมาตรฐานที่ 7/58    แฟ้มมาตรฐานที่ 8/58    แฟ้มมาตรฐานที่ 9/58

แฟ้มมาตรฐานที่ 10   แฟ้มมาตรฐานที่ 11/58   แฟ้มมาตรฐานที่ 12