มาตรฐานการศึกษา 61

            โรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้จัดทำประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  พร้อมทั้งมีการกำหนดค่าเป้าหมายในการจัดการศึกษา ของปีการศึกษา 2561
http://www.makkasan.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Education-Standards-ms61.pdf
คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน

Comments