ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมวิชาชีพ

โพสต์2 ส.ค. 2563 23:19โดยadmin makkasan

โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาชีพ
                                   -  ประเภทอาหารว่างและงานบริการ  ในวันที่  13  สิงหาคม 2563   
                                   -  ประเภทงานประดิษฐ์  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 
สมัครเข้าร่วมอบรม  คลิก..!! >>  ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มอบหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียนมักกะสันพิทยา

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:35โดยadmin makkasan

           โรงเรียนมักกะสันพิทยา ขอขอบคุณ 🙏 บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ที่ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียนมักกะสันพิทยา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “ ความฉลาดทางอารมณ์ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน “

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:31โดยadmin makkasan

              โรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “ ความฉลาดทางอารมณ์ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน “ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 โดยมีวิทยากรให้การอบรม นำโดย นางสาวจิรพรรณ กองสุวรรณ และคณะทีมพยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

#งานอนามัยโรงเรียนมักกะสันพิทยาร่วมกับคณะพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมักกะสันพิทยา


วารสารโรงเรียนมักกะสันพิทยา ปีการศึกษา 2562

โพสต์14 ก.ค. 2563 02:06โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 02:14 ]

วารสารโรงเรียนมักกะสันพิทยา ปีการศึกษา 2562


1-10 of 77