ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจหาเชื้อไวรัส Covid - 19 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2564

โพสต์โดยadmin makkasan


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โพสต์โดยadmin makkasan


มักกะสันพิทยา กษิณานุสรณ์ 2564

โพสต์10 ก.ย. 2564 01:09โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2564 01:10 ]


           โรงเรียนมักกะสันพิทยา ขอแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูรุ่งทิวา อึ้งจุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และนายชาตรี  ธีระธาน นักพัฒนา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช 2564

1-10 of 224