ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการแต่งกาย ของนักเรียน โรงเรียนมักกะสันพิทยา

โพสต์19 พ.ค. 2563 23:05โดยadmin makkasan


การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โพสต์19 พ.ค. 2563 23:00โดยadmin makkasan


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 08:01โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2563 18:07 ]


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้...
จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้...
สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ
     1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของโรงเรียนมักกะสันพิทยา
     2. เดินทางมาส่งเอกสาร ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนะนำโรงเรียนมักกะสันพิทยา

โพสต์4 พ.ค. 2563 05:57โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 05:58 ]

แนะนำโรงเรียนมักกะสันพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิดีโอ YouTube

Youtube Channel :  โรงเรียนมักกะสันพิทยา - MS

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์2 พ.ค. 2563 23:21โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 05:58 ]

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิดีโอ YouTube


Youtube Channel :  โรงเรียนมักกะสันพิทยา - MS

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ฉบับที่ 2

โพสต์27 เม.ย. 2563 08:49โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 07:42 ]

https://forms.gle/tic8h86wXmhtvQNF6
https://forms.gle/En91Qd7HDRuF2eUG9
https://drive.google.com/file/d/1snQTGf3o1J71Tz1rhC_Lcwc2_fOSJegp/view?usp=sharing

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์22 เม.ย. 2563 07:56โดยadmin makkasan

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562

โพสต์15 เม.ย. 2563 23:59โดยadmin makkasan

การประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่รูปภาพ

1-10 of 53