ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 08:01โดยadmin makkasan   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2563 18:07 ]

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้...
จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้...
สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ
     1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของโรงเรียนมักกะสันพิทยา
     2. เดินทางมาส่งเอกสาร ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
Comments