โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “ ความฉลาดทางอารมณ์ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน “

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:31โดยadmin makkasan

              โรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “ ความฉลาดทางอารมณ์ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน “ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 โดยมีวิทยากรให้การอบรม นำโดย นางสาวจิรพรรณ กองสุวรรณ และคณะทีมพยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

#งานอนามัยโรงเรียนมักกะสันพิทยาร่วมกับคณะพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมักกะสันพิทยา


Comments