กิจกรรม แก้ปัญหานักเรียนอ่าน เขียน ไม่คล่อง

โพสต์25 ก.ย. 2563 02:45โดยadmin makkasan
              กิจกรรม แก้ปัญหานักเรียนอ่าน เขียน ไม่คล่อง โดยมีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ระหว่างเวลา 14.50-15.40 น. (หลังเลิกเรียน) ซึ่งจะมีการติดตามพัฒนาการของนักเรียนและประเมินผล ในทุกสัปดาห์
#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Comments