กิจกรรมอบรมวิชาชีพ

โพสต์2 ส.ค. 2563 23:19โดยadmin makkasan
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาชีพ
                                   -  ประเภทอาหารว่างและงานบริการ  ในวันที่  13  สิงหาคม 2563   
                                   -  ประเภทงานประดิษฐ์  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 
สมัครเข้าร่วมอบรม  คลิก..!! >>  ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Comments