รับมอบสื่อความรู้เรื่องไข้เลือดออก ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์26 พ.ย. 2563 01:16โดยadmin makkasan
        นายอาวุทธ์  มีขันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา  รับมอบสื่อความรู้เรื่องไข้เลือดออก และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไปComments