กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ม.ค. 2565 00:46 admin makkasan แนบ ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site.png กับ ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site
19 ม.ค. 2565 00:46 admin makkasan สร้าง ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site
19 ม.ค. 2565 00:45 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
19 ม.ค. 2565 00:45 admin makkasan แนบ ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site.png กับ หน้าแรก
12 ม.ค. 2565 00:07 admin makkasan แนบ LINE_1641974579691.png กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน หลังเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
12 ม.ค. 2565 00:07 admin makkasan สร้าง แนวทางการจัดการเรียนการสอน หลังเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
12 ม.ค. 2565 00:04 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
12 ม.ค. 2565 00:04 admin makkasan แนบ LINE_1641974579691.png กับ หน้าแรก
12 ม.ค. 2565 00:02 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
26 ธ.ค. 2564 20:38 admin makkasan แนบ ประชาสัมพันธ์ 64_๒๑๑๒๒๗_0.jpg กับ กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 และมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ม.ปลาย
26 ธ.ค. 2564 20:38 admin makkasan สร้าง กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 และมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ม.ปลาย
26 ธ.ค. 2564 20:37 admin makkasan แนบ ประชาสัมพันธ์ 64_๒๑๑๒๒๗_1.jpg กับ กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน "สร้างสุขด้วยภูมิปัญญา ปีที่ 2"
26 ธ.ค. 2564 20:37 admin makkasan สร้าง กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน "สร้างสุขด้วยภูมิปัญญา ปีที่ 2"
2 ธ.ค. 2564 22:36 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
2 ธ.ค. 2564 22:35 admin makkasan แนบ ไวนิล 5 ธค.jpg กับ หน้าแรก
1 ธ.ค. 2564 02:04 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 64_211201.jpg กับ การเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1 ธ.ค. 2564 02:04 admin makkasan สร้าง การเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 พ.ย. 2564 18:55 admin makkasan แนบ LINE_1638067917103.jpg กับ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2564
27 พ.ย. 2564 18:55 admin makkasan แนบ EnoFTNgVgAEIyZD.jpg กับ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2564
27 พ.ย. 2564 18:55 admin makkasan สร้าง ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2564
26 พ.ย. 2564 00:11 admin makkasan แก้ไข คณะกรรมการสถานศึกษา
26 พ.ย. 2564 00:10 admin makkasan แก้ไข คณะกรรมการสถานศึกษา
26 พ.ย. 2564 00:03 admin makkasan อัปเดต เอนก.png
26 พ.ย. 2564 00:03 admin makkasan แนบ เลอศักดิ์.png กับ คณะกรรมการสถานศึกษา
26 พ.ย. 2564 00:03 admin makkasan แนบ รุ่งโรจน์.png กับ คณะกรรมการสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า