กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ย. 2563 21:01 admin makkasan แก้ไข รายงานประจำปี
13 ก.ย. 2563 20:58 admin makkasan แก้ไข รายงานประจำปี
13 ก.ย. 2563 20:57 admin makkasan แนบ แผ่นที่ 1.jpg กับ รายงานประจำปี
13 ก.ย. 2563 20:52 admin makkasan แก้ไข แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสถานศึกษา
13 ก.ย. 2563 20:48 admin makkasan แก้ไข แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสถานศึกษา
8 ก.ย. 2563 16:34 admin makkasan สร้าง แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสถานศึกษา
8 ก.ย. 2563 16:25 admin makkasan แก้ไข ติดต่อเรา
8 ก.ย. 2563 16:19 admin makkasan แนบ boss.jpg กับ ติดต่อเรา
3 ก.ย. 2563 00:01 admin makkasan แนบ Slide1.jpg กับ กิจกรรมทำบุญตักบาตร และมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 44 ปี
3 ก.ย. 2563 00:01 admin makkasan สร้าง กิจกรรมทำบุญตักบาตร และมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 44 ปี
27 ส.ค. 2563 22:29 admin makkasan แนบ 2.jpg กับ กิจกรรม "ลูกมักกะสันวัยใส ต้ายภัยยาเสพติด สู่ห้องเรียนสีขาว"
27 ส.ค. 2563 22:29 admin makkasan สร้าง กิจกรรม "ลูกมักกะสันวัยใส ต้ายภัยยาเสพติด สู่ห้องเรียนสีขาว"
27 ส.ค. 2563 22:27 admin makkasan แนบ S__55189578.jpg กับ กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน "สร้างสุขด้วยภูมิปัญญา" ประเภทสิ่งประดิษฐ์
27 ส.ค. 2563 22:27 admin makkasan สร้าง กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน "สร้างสุขด้วยภูมิปัญญา" ประเภทสิ่งประดิษฐ์
23 ส.ค. 2563 23:08 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
23 ส.ค. 2563 23:07 admin makkasan อัปเดต ขอรับบริจาค.png
23 ส.ค. 2563 23:05 admin makkasan แนบ 118110867_625308348121429_3251757972095803457_n.jpg กับ ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
23 ส.ค. 2563 23:05 admin makkasan สร้าง ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
23 ส.ค. 2563 19:20 admin makkasan อัปเดต ขอรับบริจาค.png
20 ส.ค. 2563 19:37 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
20 ส.ค. 2563 19:36 admin makkasan อัปเดต ขอรับบริจาค.png
20 ส.ค. 2563 19:35 admin makkasan แนบ ขอรับบริจาค.png กับ ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
20 ส.ค. 2563 19:35 admin makkasan สร้าง ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
19 ส.ค. 2563 18:15 admin makkasan แนบ S__54968558.jpg กับ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ บูรณาการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
19 ส.ค. 2563 18:15 admin makkasan สร้าง สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ บูรณาการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า