กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2565 10:50 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ข่าว ประชาสัมพันธ์_๒๒๐๗๐๑_2.jpg กับ การตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20109 (COVID-19)
30 มิ.ย. 2565 10:50 admin makkasan สร้าง การตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20109 (COVID-19)
30 มิ.ย. 2565 10:48 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ข่าว ประชาสัมพันธ์_๒๒๐๗๐๑_1.jpg กับ การติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น
30 มิ.ย. 2565 10:48 admin makkasan สร้าง การติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น
30 มิ.ย. 2565 10:47 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ข่าว ประชาสัมพันธ์_๒๒๐๗๐๑_0.jpg กับ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565
30 มิ.ย. 2565 10:47 admin makkasan สร้าง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565
30 มิ.ย. 2565 07:17 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
30 มิ.ย. 2565 07:16 admin makkasan แนบ S__7258126.jpg กับ หน้าแรก
30 มิ.ย. 2565 07:13 admin makkasan แก้ไข โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็น สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง
30 มิ.ย. 2565 07:13 admin makkasan แนบ ประกาศ กัญชา.jpg กับ โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็น สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง
30 มิ.ย. 2565 03:32 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
27 มิ.ย. 2565 03:02 admin makkasan แนบ ไวนิล ดนตรี.jpg กับ หน้าแรก
27 มิ.ย. 2565 03:02 admin makkasan แนบ ฟุตซอล.jpg กับ หน้าแรก
27 มิ.ย. 2565 03:02 admin makkasan แนบ MS Plus.jpg กับ หน้าแรก
27 มิ.ย. 2565 00:28 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
26 มิ.ย. 2565 22:15 admin makkasan แก้ไข สิงห์ข้างคลอง (โรงเรียนมักกะสันพิทยา) ชนะเจ้าถิ่นด้วยสกอร์ 2 - 1
26 มิ.ย. 2565 21:45 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ข่าว ประชาสัมพันธ์_๒๒๐๖๒๗_1.jpg กับ สิงห์ข้างคลอง ชนะเจ้าถิ่นด้วยสกอร์ 2 - 1
26 มิ.ย. 2565 21:45 admin makkasan สร้าง สิงห์ข้างคลอง ชนะเจ้าถิ่นด้วยสกอร์ 2 - 1
26 มิ.ย. 2565 21:42 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ข่าว ประชาสัมพันธ์_๒๒๐๖๒๗_0.jpg กับ การประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในยุค Disruption
26 มิ.ย. 2565 21:42 admin makkasan สร้าง การประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในยุค Disruption
23 มิ.ย. 2565 03:36 admin makkasan แก้ไข หน้าแรก
23 มิ.ย. 2565 03:35 admin makkasan แนบ BN ปลอดกัญชา.png กับ หน้าแรก
23 มิ.ย. 2565 03:35 admin makkasan แนบ LINE_ALBUM_ข่าว ประชาสัมพันธ์_๒๒๐๖๒๓_0.jpg กับ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
23 มิ.ย. 2565 03:35 admin makkasan สร้าง พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
23 มิ.ย. 2565 03:33 admin makkasan แนบ BN ปลอดกัญชา.png กับ โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็น สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า