ปฏิทินโรงเรียน

น่าสนใจ

 

UTQ

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขียนโดย Web Master   
Saturday, 12 June 2004

Math-English Day  Camp

ม.5 สัมภาษณ์ฝรั่ง

 

กิจกรรมวันเอดส์โลก

 

 

มักกะสันเกมส์ 57

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557

ตารางสอน  . 1

ตารางสอน  . 2

ตารางสอน  . 3

ตารางสอน  . 4

ตารางสอน  . 5

ตารางสอน  . 6

 

 

 

 

 

เอกสารวัดผล สีดารีสอร์ท  (ดาวน์โหลดรูปภาพด้านล่างซ้ายมือ)

 
คลิกดูวิธีการปลูก

 
   

 

    

  

                                              

      ข่าวการศึกษาต่อ

 

การรับสมัครสอบตรง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ (SMART)

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครสอบตรง  สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครสอบ  กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 2554

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 December 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004

ค่ายคณิต อังกฤษ

อบรมการวัดผล สพม. 1

การฝึกอบรมด้านการวัดผล17 ส.ค. 57

การฝึกอบรมด้านการวัดผล 16 ส.ค. 57

การฝีกอบรมด้านการวัดผล 15 ส.ค. 57

วันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์ห้องสมุด

นักเรียนตรวจสุขภาพ

 

หล่อเทียนพรรษา

ลูกเสือบำเพ้ประโยขน์

วันสถาปนาลูกเสือ

ถั่วงอกมือถือ

12. สุนทรภู่

ออกกำลังกายชั่วโมงสุดท้ายทุุกวันพุธ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

รักการอ่าน

ดูงานเศรษบกิจพอเพียง

ประชุมครูวางแผนและโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

อบรม coaching

การอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนม.1สอบวัดพื้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 17 December 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เล่นเกมส์กัน
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004
ดาว์นโหลด 

Thank you phet.colorado.edu for creating
these applications.

 
 
 
 
 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 10 September 2011 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                        

 

    นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ       

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

Facebook ม.ส.

Polls

นักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างไร
 

ราคาน้ำมัน

Who's Online