ปฏิทินโรงเรียน

น่าสนใจ

 

UTQ

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขียนโดย Web Master   
Saturday, 12 June 2004

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557

ตารางสอน  . 1

ตารางสอน  . 2

ตารางสอน  . 3

ตารางสอน  . 4

ตารางสอน  . 5

ตารางสอน  . 6

 

 

 

 

 

เอกสารวัดผล สีดารีสอร์ท  (ดาวน์โหลดรูปภาพด้านล่างซ้ายมือ)

 
คลิกดูวิธีการปลูก

 
   

              การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล

           ระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2557
                ณ โรงแรมบางกอกพาเลศ

           ดาวน์โหลดรูปทั้งหมดด้านล่างซ้ายมือ

 

 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์

       
ก.ต.ป.น. เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1
พร้อมทั้งคณะ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมักกะสันพิทยา วันที่ 6 มิถุนายน 255
 

 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557
ตางรางสอน ม.1        ตางรางสอน ม.2        ตางรางสอน ม.3
ตางรางสอน ม.4        ตางรางสอน ม.5        ตางรางสอน ม.6

บทเรียนศึกษาด้วยตนเองระหว่างปิดภาคเรียน ตามที่นักเรียนขอมา
เวกเตอร์  การบวกและลบเวกเตอร์
               
เฉลยการบ้าน
ขอบคุณ Math E-Book Release 2.5 
 
นักเรียนได้ใช้ความรู้ทั้งในตำราและนอกตำราตอบคำถามรายการ
นักคิดตะลุยอาเซียน
ไดัรับรางวัล 20,000 บาท 

     

  

                                              

      ข่าวการศึกษาต่อ

 

การรับสมัครสอบตรง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ (SMART)

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครสอบตรง  สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครสอบ  กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 2554

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 18 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004

อบรมการวัดผล สพม. 1

การฝึกอบรมด้านการวัดผล17 ส.ค. 57

การฝึกอบรมด้านการวัดผล 16 ส.ค. 57

การฝีกอบรมด้านการวัดผล 15 ส.ค. 57

วันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์ห้องสมุด

นักเรียนตรวจสุขภาพ

 

หล่อเทียนพรรษา

ลูกเสือบำเพ้ประโยขน์

วันสถาปนาลูกเสือ

ถั่วงอกมือถือ

12. สุนทรภู่

ออกกำลังกายชั่วโมงสุดท้ายทุุกวันพุธ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

รักการอ่าน

ดูงานเศรษบกิจพอเพียง

ประชุมครูวางแผนและโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

อบรม coaching

การอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนม.1สอบวัดพื้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 07 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เล่นเกมส์กัน
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004
ดาว์นโหลด 

Thank you phet.colorado.edu for creating
these applications.

 
 
 
 
 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 10 September 2011 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                        

 

    นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ       

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

Facebook ม.ส.

Polls

นักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างไร
 

ราคาน้ำมัน

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์