ปฏิทินโรงเรียน

น่าสนใจ

 

UTQ

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขียนโดย Web Master   
Saturday, 12 June 2004

ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น  ม. 1

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

20-24 มี.ค. 2558

 5 เม.ย. 2558

 7 เม.ย. 2558

7 เม.ย. 2558

  8 เม.ย.  2558

 

ระดับชั้น  ม. 4

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

20-24 มี.ค. 2558

29  มี.ค 2558

 3 เม.ย. 2558

6 เม.ย. 2558

  9 เม.ย.  2558

 

นักเรียน ที่จบ ม. 3 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สมัครเรียน ม.4  แล้ว ปฎิบัติดังนี้

รายงานตัว  15 มีนาคม 2558

มอบตัว 9 เมษายน 2558

 

 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษาสมุุทรสาคร

Math-English Day  Camp

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ม.5 สัมภาษณ์ฝรั่ง

การติดตามคุณภาพการศึกษาของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 

กิจกรรมวันเอดส์โลก

 

มักกะสันเกมส์ 57


คณะครูอบรมสัมมนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ สวนนงนุช

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557

ตารางสอน  . 1

ตารางสอน  . 2

ตารางสอน  . 3

ตารางสอน  . 4

ตารางสอน  . 5

ตารางสอน  . 6

 

 

 

 

 

เอกสารวัดผล สีดารีสอร์ท  (ดาวน์โหลดรูปภาพด้านล่างซ้ายมือ)

 
คลิกดูวิธีการปลูก

 
   

 

    

  

                                              

      ข่าวการศึกษาต่อ

 

การรับสมัครสอบตรง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ (SMART)

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครสอบตรง  สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครสอบ  กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 2554

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 13 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004

ค่ายคณิต อังกฤษ

อบรมการวัดผล สพม. 1

การฝึกอบรมด้านการวัดผล17 ส.ค. 57

การฝึกอบรมด้านการวัดผล 16 ส.ค. 57

การฝีกอบรมด้านการวัดผล 15 ส.ค. 57

วันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์ห้องสมุด

นักเรียนตรวจสุขภาพ

 

หล่อเทียนพรรษา

ลูกเสือบำเพ้ประโยขน์

วันสถาปนาลูกเสือ

ถั่วงอกมือถือ

12. สุนทรภู่

ออกกำลังกายชั่วโมงสุดท้ายทุุกวันพุธ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

รักการอ่าน

ดูงานเศรษบกิจพอเพียง

ประชุมครูวางแผนและโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

อบรม coaching

การอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนม.1สอบวัดพื้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 17 December 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เล่นเกมส์กัน
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004
ดาว์นโหลด 

Thank you phet.colorado.edu for creating
these applications.

 
 
 
 
 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 10 September 2011 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                        

 

    นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ       

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

Facebook ม.ส.

Polls

นักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างไร
 

ราคาน้ำมัน

Who's Online