ปฏิทินโรงเรียน

เอกสารสำหรับครู

เอกสารวัดผล
คำสั่งต่าง ๆ

น่าสนใจ

 

UTQ

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขียนโดย Web Master   
Saturday, 12 June 2004

 

 

 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์

 

       
ก.ต.ป.น. เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1
พร้อมทั้งคณะ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมักกะสันพิทยา วันที่ 6 มิถุนายน 255
 

 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557
ตางรางสอน ม.1        ตางรางสอน ม.2        ตางรางสอน ม.3
ตางรางสอน ม.4        ตางรางสอน ม.5        ตางรางสอน ม.6

บทเรียนศึกษาด้วยตนเองระหว่างปิดภาคเรียน ตามที่นักเรียนขอมา
เวกเตอร์  การบวกและลบเวกเตอร์
               
เฉลยการบ้าน
ขอบคุณ Math E-Book Release 2.5 
 
นักเรียนได้ใช้ความรู้ทั้งในตำราและนอกตำราตอบคำถามรายการ
นักคิดตะลุยอาเซียน
ไดัรับรางวัล 20,000 บาท 

     

  

                                              

      ข่าวการศึกษาต่อ

 

การรับสมัครสอบตรง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ (SMART)

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครสอบตรง  สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครสอบ  กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 2554

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004

หล่อเทียนพรรษา

ลูกเสือบำเพ้ประโยขน์

วันสถาปนาลูกเสือ

ถั่วงอกมือถือ

12. สุนทรภู่

ออกกำลังกายชั่วโมงสุดท้ายทุุกวันพุธ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

รักการอ่าน

ดูงานเศรษบกิจพอเพียง

ประชุมครูวางแผนและโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

อบรม coaching

การอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนม.1สอบวัดพื้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 08 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เล่นเกมส์กัน
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004
ดาว์นโหลด 

Thank you phet.colorado.edu for creating
these applications.

 
 
 
 
 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 10 September 2011 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                        

 

    นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ       

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

Facebook ม.ส.

Polls

นักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างไร
 

ราคาน้ำมัน

Who's Online