ปฏิทินโรงเรียน

น่าสนใจ

 

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขียนโดย Web Master   
Saturday, 12 June 2004

 

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

 

ปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อม

 

 

วันงดสูบบุหรี่

แจกรางวัลนักกีฬาวอลเลย์บอล

 

 กิจกรรมห้องสมุด แจกรางวัลยอดนักอ่าน

 

 ตางสอนสอนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ปฏิทิน สอบเข้ามหาวิทยาลัย ม. 6

รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ    วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558

(เพิ่มจาก 7 วิชาสามัญ เป็น 9 วิชาสามัญ)

สอบวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558    

ประกาศผลสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)              

และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 1-20 กันยายน 2558

สอบวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558

ประกาศผลสอบวันที่ 12 มกราคม 2559 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)

 ประจำปีการศึกษา 2558

(ลดลงเหลือ 5 วิชา)

สอบวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 21 มีนาคม 2559 

สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 6-25 มกราคม 2559

สอบวันที่ 5-8 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบวันที่ 12 เมษายน 2559

 

 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

Math-English Day  Camp

ม.5 สัมภาษณ์ฝรั่ง

การติดตามคุณภาพการศึกษาของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

   เอกสารวัดผล สีดารีสอร์ท  (ดาวน์โหลดรูปภาพด้านล่างซ้ายมือ)

 
คลิกดูวิธีการปลูก

 
   

     

  

                                              

      ข่าวการศึกษาต่อ

 

การรับสมัครสอบตรง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ (SMART)

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับสมัครสอบตรง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครสอบตรง  สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครสอบ  กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 2558

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 28 June 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004

ค่ายคณิต อังกฤษ

อบรมการวัดผล สพม. 1

การฝึกอบรมด้านการวัดผล17 ส.ค. 57

การฝึกอบรมด้านการวัดผล 16 ส.ค. 57

การฝีกอบรมด้านการวัดผล 15 ส.ค. 57

วันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์ห้องสมุด

นักเรียนตรวจสุขภาพ

 

หล่อเทียนพรรษา

ลูกเสือบำเพ้ประโยขน์

วันสถาปนาลูกเสือ

ถั่วงอกมือถือ

12. สุนทรภู่

ออกกำลังกายชั่วโมงสุดท้ายทุุกวันพุธ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

รักการอ่าน

ดูงานเศรษบกิจพอเพียง

ประชุมครูวางแผนและโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

อบรม coaching

การอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนม.1สอบวัดพื้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 17 December 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เล่นเกมส์กัน
เขียนโดย Administrator   
Monday, 09 August 2004
ดาว์นโหลด 

Thank you phet.colorado.edu for creating
these applications.

 
 
 
 
 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 10 September 2011 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                        

 

    นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ       

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

Facebook ม.ส.

Polls

นักเรียนทบทวนบทเรียนอย่างไร
 

ราคาน้ำมัน

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์